SUNDAY - THURSDAY
09:30AM - 04:30PM
FRIDAY
09:30AM - 03:00PM
EVENING COUNTERS
04:30PM -06:30PM
* Available only at Specific Branches
More +
Email Login
Email
Password
                                                           

Mission

‘हाम्रो विकास बै‌क स्थापित बै‌किङ मुल्य–मान्यता, पारदर्शिता र नैतिक आदर्शलाई आत्मसात गरि भरपर्दो आधुनिक बै‌किङ सेवा, आर्थिक सहयोग र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै सामाजिक–आर्थिक विकासको लागि नेतृत्वकारी भुमिका प्रदान गर्नुका साथै आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाइ निरन्तर प्रतिफल प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ ।’
 

 

 

‘हाम्रो विकास बै‌क स्थापित बै‌किङ मुल्य–मान्यता, पारदर्शिता र नैतिक आदर्शलाई आत्मसात गरि भरपर्दो आधुनिक बै‌किङ सेवा, आर्थिक सहयोग र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै सामाजिक–आर्थिक विकासको लागि नेतृत्वकारी भुमिका प्रदान गर्नुका साथै आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाइ निरन्तर प्रतिफल प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ ।’