SUNDAY - THURSDAY
10:00AM - 05:00PM
FRIDAY
10:00AM - 03:00PM
EVENING COUNTERS
05:00PM -06:30PM
* Available at HeadOffice and Trishuli branch
More +
Email Login
Email
Password
Notice regarding C-ASBA                                                             AGM Notice                                                            

Mission

‘हाम्रो विकास बै‌क स्थापित बै‌किङ मुल्य–मान्यता, पारदर्शिता र नैतिक आदर्शलाई आत्मसात गरि भरपर्दो आधुनिक बै‌किङ सेवा, आर्थिक सहयोग र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै सामाजिक–आर्थिक विकासको लागि नेतृत्वकारी भुमिका प्रदान गर्नुका साथै आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाइ निरन्तर प्रतिफल प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ ।’
 

 

 

‘हाम्रो विकास बै‌क स्थापित बै‌किङ मुल्य–मान्यता, पारदर्शिता र नैतिक आदर्शलाई आत्मसात गरि भरपर्दो आधुनिक बै‌किङ सेवा, आर्थिक सहयोग र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै सामाजिक–आर्थिक विकासको लागि नेतृत्वकारी भुमिका प्रदान गर्नुका साथै आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाइ निरन्तर प्रतिफल प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ ।’